WBA Bouwkundig Advies, bouwkundig advies, bouwadvies, bouwkundig tekenbureau, architectenbureau ede, Ede, Arnhem, Veenendaal, Apeldoorn, Amersfoort, Utrecht

Begeleiding bij oplevering

Een nieuwe woning, dat gebeurt niet iedere dag. Hoewel de meeste bouwbedrijven hun zaken keurig voor elkaar hebben, kan het nooit kwaad om een steun in de rug te hebben. Wij kunnen u hierbij helpen.

Schakel een onafhankelijke bouwkundige van WBA bouwkundig advies in voor een opleveringskeuring om er zeker van te zijn dat u geen gebreken over het hoofd ziet.

Waar moet u aan denken met begeleiding bij oplevering?

- Het assisteren bij de ingebruikneming;
- Het opnemen en keuren van het werk en controle van de gevraagde garanties;
- Het assisteren bij het opleveren van het werk en bij het overdragen aan de opdrachtgever;
- Afrekening van de aanneemsom, stelposten, verrekenposten, meer- en minderwerken;

einde achtergrond